… og det gør en forskel. Senior bestemmer er en pulje, som seniorudvalget kan uddele i 4 år, første år 2016.

Den første fordeling af pengene, har været en stor succes. Mange gode initiativer er kommet heraf, i Vamdrup blandt andet foredrag og fisketure med tilberedning af mad. I Kvarterhuset bliver der etableret søndags café og førstehjælpskurser som nogen af projekterne, og i Christiansfeld indrettes der et kælderrum i seniorhuset, samt der tilbydes koncertoplevelse af Slesvigske Musikkorps. Alt sammen tanker der bliver gjort til virkelighed, fordi menneskene bag mødes og bliver enige.

Lunderskov takkede desværre nej til deltagelse sidste år, pga. tidspres i forbindelse med alle de andre initiativer de har igang, men vi rækker hånden frem og håber på at aktivitetshuset vil danne ramme om uddelingen i år.

Formålet med Senior bestemmer puljen, er at styrke samarbejdet og frivilligheden blandt seniorer, og når der er møder og fordeling i eksempelvis Vamdrup, er det naturligvis for hele oplandet hertil, så Fovslet, Hjarup og andre, også kan møde op med deres ideer.

Jeg glæder mig til at se alle ideerne blomstre.

Tobias Kristian Jensen Jørgensen
Kolding Byråd (V)
Seniorudvalget