Når vi bliver færre elever i folkeskolen – så skal omkostningerne følge med. Sådan må det være.  Det kan være der er et faldende børnetal i et område eller man har valgt privatskole, friskole eller efterskole. Når det sidste sker giver Kolding kommune et tilskud på ca. 40.000 kr. sådan er reglerne på landsplan. Så det er ikke til diskussion her – men det giver naturligvis udfordringer. Men det kan vi gøre noget ved.

Den model vi bruger for tildeling af penge til skolerne er forældet og er baseret på gammeldags kasse- og klassetænkning, det giver skolerne samme beløb uanset om der er få/mange i klasserne og så er udløses ekstra midler alt efter ekstra børn i klasserne, børn med udfordringer mm baseret på forhandlinger og uigennemsigtige tal. Det er ikke optimalt og det skal vi have kigget på.

Så når debatten kører om store besparelser i folkeskolen, så er det ikke helt korrekt. Ja, der skal spares lidt 0,6% præcis som på alle andre områder i kommunen. Men det handler i højere grad om at den måde vi fordeler pengene på, graden af fleksibilitet og hastighed hvorpå vi kan justere til når der kommer færre elever. Så det handler ikke kun om kroner men om fordelingen af de kroner vi har. Vi skal derfor have kigget på tildelingsmodellen i samarbejde med skolelederne og skolebestyrelserne, så vi får en mere fair og transparent fordeling i fremtiden – der bedre afspejler virkelighedens verden og ikke mindst antallet af børn.

Merete Due Paarup
Politiker Kolding Byråd Venstre
Børn- og uddannelsesudvalget