MÆRKESAGER

  • At få kriminaliteten ud af gaderne ved at skabe bedre jobmuligheder for unge
  • At få flere ansatte i sundhedssektoren
  • Lynbehandling til akutpatienter
  • Afskaffe lange ventetider på skadestuen
  • Forebygge fejlmedicinering i Regionens sundhedsvæsen.

ERHVERV: Jeg er uddannet inden for avanceret personsikkerhed. Jeg er p.t. ansat i forsvaret, hvorfor jeg dagligt arbejder for Danmarks sikkerhed samt sikkerhed i andre EU lande. Jeg vil arbejde for jer!
Når det drejer sig om Danmarks sikkerhed, forstår jeg i høj grad, hvad der tales om. Jeg har været i hjemmeværnet siden 2010 og har bla. været med til i en periode at sikre den dansk-tyske grænse gennem et bredt samarbejde med Rigspolitiet.
Med næsten et årti af erhvervserfaring indenfor statsvæsenet ved jeg, hvad der kræves for at finde løsninger. Jeg ønsker at tackle den eksisterende komplekse struktur og politik indenfor statsorganisationerne.