Senior, Social og Sundhedsområdet i Kolding Kommune tager i begyndelsen af januar de første skridt i det, der måske er verdens største designproces.

I januar og februar bliver fire designere sendt ud blandt flere tusinde borgere og medarbejdere for at få deres oplevelser af mødet, og samarbejdet, mellem kommune og borger, indenfor senior, social og sundhedsområdet.

Designerne skal spørge nysgerrigt til, hvad det er der giver god mening og hvad der kunne gøres bedre, når borgerne møder kommunen. De skal observere på, hvad der rent faktisk sker i mødet, ikke kun de fysiske, men også når telefonen ringer og når breve bliver modtaget og læst. De skal også stille nysgerrige spørgsmål til personalet og se efter nyt potentiale i den måde, som kommunens medarbejdere udfører deres arbejde.

Vi skal løse fremtidens udfordringer ved at se på os selv i et borgerperspektiv og bruge de indsigter vi får til at afprøve og eksperimentere med konkrete bud på nye løsninger på tværs af forvaltningen, kommunen og samfundet. Overskriften for projektet er fokus på at skabe sammenhæng og selvværd, noget vi har arbejdet med igennem flere år, siger Trille Nikolajsen, næstformand i Social- og Sundhedsudvalget, Kolding Kommune.

Resultaterne for undersøgelsen skal bruges til at udvikle og videreudvikle nye servicekoncepter, som kan hjælpe kommunen til at kunne levere velfærdsydelser der giver mening for borgerne. De nye løsninger skal udvikles sammen med borgerne i en designtilgang, hvor de nye løsninger hele tiden testes sammen med borgerne undervejs i udviklingen. På den måde bliver der skabt løsninger, som ikke kun passer kommunen, men som også passer til borgernes behov.

Vi vil et velfærdsområde, hvor borgerne oplever Kommunens hjælp som positiv og meningsfyldt. Hvor den ene hånd ved hvad den anden laver, og hvor borgerne oplever en sammenhængende i den hjælp de får. Det vi ønsker, er at borgerne oplever værdighed og respekt for, at det er deres liv og hverdag, vi sammen skal gøre bedst mulig. Vi skal støtte op omkring det ”at kunne selv”. Det betyder at netværk og medinddragelse skal tænkes ind, når der skal samarbejdes om nye løsninger.