Bestyrelsen for Opstillingskreds Kolding SYD

Formand
Eea Haldan Vestergaard
Hoppesvej 10, 6000 Kolding
Tlf.: 2976 7689
e-mail: eeves@kolding.dk

Næstformand
Ejvind Christensen
Stranden 21, 6000 Kolding
27537565
e-mail: ejvindchristensen@live.dk

Kasserer
Yrsa Mastrup
Lillevej 2,
6580 Vamdrup
Telf. 7558 2238 / 29 32 29 97
e-mail: yrma@kolding.dk

Sekretær
Leo Østergaard
Åvænget 13
6091  Bjert
tlf 30 58 79 58 / 40 27 09 15
email: leoostergaard@mail.dk

Folketingskandidat  
Eva Kjer Hansen
MF. Formand for Europaudvalget
Stollig Bygade 12, 6200 Aabenraa
e-mail: eva.kjer.hansen@ft.dk