Al respekt for intentionerne bag folkeskolereformen. Men også respekt til dem der rækker hånden op og påpeger at der er lidt uheldige bivirkninger. Fx de længere skoledage kombineret med manglende justering af ringetider i forhold til bustider. Det giver dette enkle regnestykke for børn med bus:

Lange skoledage 
+ utilpassede ringe/bustider 
= ekstremt laaaaange skoledage

Et eksempel af mange er Kongslundskolen i Lunderskov. Her kører 12 minutter før sidste time. Det betyder at børnene skal vente en time på næste bus – og derfor først er hjemme 16.30 flere dage om ugen. Det er ganske enkelt ikke rimeligt for børn, der også har behov for frihed og fritid.

Det handler ikke om at busbørnene skal have lov at gå før andre. Man kan finde mange modeller, der løser det. Kortere frikvarter på et andet tidspunkt på dagen. En ekstra lang tema dag, hvert kvartal – hvis vi samler en masse bus-minutter sammen til kvalitetstid. Er sikker på, at hvis man ”designer livet” sammen med elever/forældre, så ville de kunne løsninger på det – for at få en bedre hverdag!

Sidste år var det frivilligt med lektiecafe. I år er det obligatorisk og der trues med ulovligt fravær, hvis man ønsker dispensation jf. lovgivningen. Børnene er gidsler mellem bustider, ringetider og ufleksibel håndtering.

Helhedsskolen bliver nødt til at tænke i helheder – og skabe fleksible løsninger, så børnene få en hverdag, der hænger sammen – i stedet for at hænge ud og vente på bussen.

Vi skal have fleksible løsninger og nytænkning på skemaet nu!
Merete Due Paarup
Kolding Byråd
Børne- og uddannelsesudvalget