Asger Christensen

KONTAKT:
E-mail: asgch@kolding.dk
Mobil: 2020 8169

Fødselsdato: 8. januar 1958

POLITISKE HVERV:
Lokaldemokratiudvalget
Plan-, Bolig-, og Miljøudvalget

UDPEGET TIL: 
Havnebestyrelsen
Repræsentantskabet i foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a.