Budgettet har veje, asfalt, cykelstier og busser på budgettet. Vi har tænkt på hele kommunen. Der er afsat penge til en pulje til udvikling og nytænkning af offentlig trafik. Her tænkes bl.a. på analyser af kundebehov. Er der behov for at tage cyklen med i bussen eller nye former for flextur.

Der er lavet flextur pulje til nedsættelse af takster, oprensning af Marie-lundsøen og forbedringer i området, og så har vi langt om længe fået afsat penge til dynamisk P-henvisning. Sluttelig er der afsat et beløb til drift af det kommende springvand i Slotssøen. I alt beløber det hele sig op til ca. 3 mio.

På anlægssiden er der afsat penge til en supercykelsti mellem Christiansfeld og Kolding. Cykelstien kommer til at gå fra Christiansfeld i syd via Taps, Vonsild og Kolding, herved lukkes huller i cykelstinettet mellem Taps og Vonsild og på Haderslevvej i Kolding mellem Sydbanegade og Agtrupvej.

Endvidere er der penge til analyse af en omfartsvej Syd, der skal tilsluttes  den nye motorvejsafkørsel syd for Vonsild og der kommer en ny anlægsbro ved Løverodde.

Til mindre anlægsudgifter er de afsat penge til følgende projekter: Færdiggørelse af rundkørsel i Ødis Bramdrup, belysning på cykelsti Røddingvej i Vamdrup, lys på Idyl fra rundkørslen. Trafiksanering ved Løgervej/Stenderupvej, omdannelse af Dyrehavegårdsvej til busgade, nye fortove i Lunderskov, hastighedsdæmpning på Gl. Kongevej i Christiansfeld. Sluttelig har vi fået en pulje til mindre vejprojekter. Der ligger mange små projektønsker fra borgerne, og disse vil vi prioritere på bedste vis.

Ialt nye anlægsprojekter til knap 21 mio. i 2016. Trafikpuljens bidrag til Supercykelstien på godt 8. mio. kommer i kommunekassen i 2017.
Herudover er de afsat 3 mio. til udvikling af Kolding Marina/fjordby. I 2017 og 2o18 er der afsat 1 mio. hvert år. En trampesti fra Trappendal i Hejlsminde til Hejlsminde Camping er kommet med i 2017.

Yrsa Mastrup
Kolding byråd, Teknikudvalget